Kalender

Woensdag 22 September 2021

Bondsbiljart (Bond)

Padoc 03 - Acquit 01
Acquit 03 - Padoc 09 (verplaatst naar 25 okt.)
Acquit 04 - Bv Nieuwegein 08 (verplaatst naar 25 okt.)