Nieuws

16 Februari 2022 (06:41:36)

Goed nieuws!

Ook de bondscompetitie gaat weer beginnen.
Vanaf 21 februari gaan we weer van start.

Wel zijn er enkele wijzigingen in het programma.
klik op de onderstaande link voor het actuele programma.
Biljartpoint

De wijzigingen zijn ook terug te vinden in de kalender links beneden op deze site.

veel biljart plezier de rest van het seizoen.

Geplaatst door: Arjan van Leeuwen

6 Februari 2022 (08:17:06)

Beste Leden,

Op 25 januari zijn er door het kabinet nieuwe versoepelingen afgekondigd, waardoor het voor ons ook weer mogelijk is om te gaan biljarten en daarbij ook de bar te openen, uiteraard met de geldende coronamaatregelen zoals de coronacheck, afstand houden, mondkapjes tijdens het verplaatsen en we moeten om 22:00 uur de bar sluiten.

Voor ons betekent het dat vanaf 26 januari in ieder van op donderdagmiddag (de 55+) en op zaterdagmiddag de familiecompetitie weer op de normale uren gespeeld kan worden. Hetzelfde geld voor de jeugd op vrijdag, die zullen op 28 januari weer op gaan starten.

Voor de onderlinge competitie op dinsdagavond ligt dit iets anders, maar wij willen ook de onderlinge competitie weer op gaan starten en zullen dan sluiten om 22:00 uur. De spelers van de dinsdag zullen nog via de app geïnformeerd worden hierover. we gaan voorlopig open om 18:30.

Laten we hopen dat we voorlopig kunnen blijven spelen en de lopende competities af kunnen ronden voor de zomer.

Vanuit de bond hebben wij als vereniging nog niets gehoord, zodra hier meer duidelijkheid over is zullen alle bondsteams hierover geïnformeerd worden door Arjan van Leeuwen.

Ten slotte wil ik iedereen die de komende tijd komt spelen bij BV Acquit om zich goed aan alle maatregelen te houden die er gelden, zodat we hopelijk langer open kunnen blijven dan een paar weken!

Geplaatst door: Arjan van Leeuwen

20 December 2021 (10:45:16)

Beste Leden,

Afgelopen zaterdag heeft het kabinet vanwege grote zorgen om de nieuwe Omikron variant, een algehele lockdown afgekondigd.

Voor onze vereniging betekent dit dat wij voorlopig gesloten zijn tot er weer versoepelingen mogelijk zijn.

Wij hopen dat iedereen zijn best doet om de maatregelen op te volgen, zodat we zo snel mogelijk weer kunnen biljarten.

Tenslotte willen wij iedereen toch prettige feestdagen toe wensen en hopen jullie weer te zien in het nieuwe jaar!

Bestuur BV Acquit

Geplaatst door: Sjaak van Voorden

28 November 2021 (22:18:32)

Beste Leden,

Vanaf vandaag zijn de nieuwe maatregelen van het kabinet ingegaan. Voor onze vereniging betekent dit dat wij vanaf 17:00 uur moeten sluiten en niet meer in de avond open kunnen zijn. De consequentie is dat de onderlinge competitie en het jeugdbiljart voorlopig stil liggen.

Voor degenen die willen biljarten blijft dit mogelijk op donderdagmaddag (55+ biljart) en op zaterdagmiddag tot 17:00 uur, uiteraard alleen op vertoon van de coronacheck.

Wij hopen zo spoedig mogelijk weer open te kunnen gaan en hopen dat iedereen in de tussentijd gezond blijft!

Vriendelijke groet,

Bestuur BV Acquit

Geplaatst door: Sjaak van Voorden

29 September 2021 (20:10:00)

Beste Acquitleden,

Sinds een aantal maanden zijn we weer open en gelukkig weten veel mensen de weg naar ons clubgebouw weer te vinden. Inmiddels zijn de competities weer gestart en alles loopt weer bijna normaal.

Met ingang van zaterdag 25 september jl. heeft de overheid meer versoepelingen doorgevoerd, waarvan het loslaten van de anderhalve meter afstandsregel de grootste versoepeling is voor ons. Met de versoepelingen is helaas ook een nieuwe regel toegevoegd, het scannen van de QR code.

Het bestuur heeft gekeken naar de opties die er binnen de nieuwe regelgeving zijn voor Acquit. We hebben hierbij onder andere gewacht op bericht en advies vanuit de KNBB en NOC-NSF. Mede op basis van deze adviezen heeft het bestuur besloten dat Acquit over gaat tot het scannen van een QR code voor toegang tot ons clubgebouw. Dit gaat in per vrijdag 1 oktober 2021.

Concreet betekent dit dat vanaf komende zaterdag iedereen die ons clubgebouw binnen komt om te biljarten, moet aantonen dat hij of zij een geldige QR code heeft op de mobiele telefoon (in de Coronacheck app) of heeft uitgeprint op papier. Dit geldt zowel voor de onderlinge middagen en avonden als voor de bondscompetities.
Wij willen daarom iedereen vragen bij binnenkomst zelf de QR code in de app aan te bieden aan degene die op dat moment achter de bar staat of geopend heeft.

Voor barvrijwilligers en teamleiders betekent dit dat ze bij binnenkomst iedereen moeten vragen om de barcode door hem of haar te laten scannen. Iedereen kan deze scanner op zijn eigen telefoon installeren (zie hiervoor de verschillende app-stores), verder ligt er achter de bar een Acquit mobiele telefoon waar de scanner ook op staat.
Diegenen die dit aangaan krijgen binnenkort een toelichting van het bestuur.

Mocht het gebeuren dat de scan een rood kruis geeft, na meerdere keren scannen, dan vertrouwt het bestuur erop dat er geen discussie ontstaat met de vrijwilliger die op dat moment de scan uitvoert. We verzoeken je om dan weer naar buiten te gaan.

Met het loslaten van de 1,5 meter kunnen we ook weer volledig open. Tafels en krukken worden weer teruggezet, de tapinstallatie wordt weer aangesloten en overige signalering omtrent corona wordt verwijderd.

Het bestuur begrijpt dat dit besluit voor sommigen van onze leden consequenties heeft, maar zoals eerder genoemd zien we geen andere mogelijkheid binnen de gestelde regelgeving. We hopen dat deze periode scannen niet al te lang duurt en dat iedereen toch kan blijven biljarten. Uiteraard verwachten wij dat iedereen de basis hygiëne maatregelen in acht neemt en dat men bij verkoudheidsklachten thuis blijft, ondanks dat iemand gevaccineerd of getest is.

Voor vragen of meer informatie kun je je wenden tot het bestuur!

Met vriendelijke groet,

Sjaak van Voorden, secretaris BV Acquit

Geplaatst door: Arjan van Leeuwen