Nieuws

24 Mei 2021 (10:04:33)

Biljart vrienden het is me weer gelukt om een zaterdag schema ik elkaar te zetten.

Onder het kopje speeldata kan je het programma vinden.

de wedstrijdleiders hebben het schema via e-mail ontvangen.

je kan ook het volgende document downloaden.

zaterdag_2020_2021

veel plezier in de zaterdagcompetitie

Update
de teams van Amerongen en de Rouw hebben zich terug getrokken. omdat ze in deze coronatijd geen volwaardig team hebben.

Dat heeft mij doen besluiten om het schema aan te passen.
De overige 6 team spelen nu een dubbele competitie.

Nieuw_speelschema

Ik heb het huidige schema aangepast.
de wijzigingen zijn blauw gearceerd en de teams in rood en vetgedrukt aangegeven.

Update 2

door het kabinetsbesluit van maandag 28 september is Acquit voorlopig gesloten en de zaterdag competitie tot nader order stilgelegd.

zodra we meer weten laat ik jullie dit weten

Geplaatst door: Arjan van Leeuwen

3 Juli 2020 (17:59:25)

Door uitstel van het onderhoud aan de biljarts kunnen we de komende weken WEL biljarten.

We zijn open volgens het zomer rooster, wat betekent dinsdagavond, donderdagmiddag en zaterdagmiddag op voorwaarde dat er een vrijwilliger is die toezicht houdt (en opent en sluit natuurlijk).

Tijdens deze avond en middagen ben je vrij om langs te komen, we hebben geen reserveringssysteem. Er mogen echter een beperkt aantal mensen aanwezig zijn, het kan dus zijn dat het clubgebouw en terras vol zijn als je komt. Dat is vervelend, maar we kunnen daar nu niets aan doen. Mocht alles vol zijn dan vragen we of je het later nog een keer wilt proberen. Wil je zekerheid vooraf, bel dan even naar het clubgebouw (0348-433110) voor je op pad gaat.

Houdt je a.u.b. aan de Corona regels.

Geplaatst door: Ron Langereis

3 Juli 2020 (17:57:09)

REGELS VOOR DE GASTEN:

• blijf altijd thuis met gezondheidsklachten en ook als er in jou huishouden iemand is met gezondheidsklachten;
• hoest en nies in je elleboog, neus snuiten met een papieren zakdoek;
• wij mogen je weigeren bij het vermoeden van verkoudheid- en/of griepklachten;
• ontsmet uw handen bij binnenkomst met de handgel;
• schud geen handen;
• volg altijd de aanwijzingen van de vrijwilliger op.
• Houd altijd de 1,5 meter afstand van elkaar;
• Gebruik van een zitplaats is verplicht zowel binnen als buiten;
• Ook tijdens het biljarten moet u tussen de beurten zitten;
• Wacht tot uw tegenstander is gaan zitten voor u naar het biljart loopt;
• De speeltijd is 1 uur, als er geen andere biljarters zijn mag je i.o.m. de vrijwilliger doorspelen;
• Was voor en na het biljarten uw handen;
• Stop met biljarten als de vrijwilliger er om vraagt, dit i.v.m. het schoonmaken voor de volgende spelers;
• Je kan op het terras rustig nog een biertje o.i.d. drinken als er een zitplaats is, is deze er niet wordt je verzocht te vertrekken;
• Zitplaatsen mogen niet worden verplaatst;
• Er mag in de toiletruimtes 1 persoon tegelijk aanwezig zijn;
• Er zijn doekjes om de toiletbril schoon te maken;
• Gooi de doekjes in de vuilnis bak en niet in het toilet, dan raakt het toilet verstopt!
• Was je handen na toiletbezoek;
• Betaal indien mogelijk contactloos of met pin;
• Verlaat het gebouw via het terras
• Wanneer u zich niet houd aan de regels kan de toegang worden ontzegd en de eventuele schade kan op u worden verhaald;
• In het ergste geval moeten wij het clubgebouw weer sluiten en dat wil niemand!!!

Geplaatst door: Ron Langereis

28 Juni 2020 (17:02:38)

Vanaf aanstaande woensdag, 1 juli, is ons clubgebouw weer geopend. Uiteraard wel met inachtneming van de richtlijnen waarbij voor ons 2 kernwoorden gelden: afstand en zitplaats.
- Zowel binnen als buiten moeten volwassenen 1,5 meter afstand houden. Om de afstand te kunnen waarborgen mogen er maximaal 9 gasten in het clubgebouw aanwezig zijn naast de verantwoordelijke vrijwilliger. Op het terras zijn 14 zitplaatsen beschikbaar.
- Alle gasten moeten gebruik maken van een van de beschikbare zitplaatsen. Zitplaatsen mogen NIET verplaatst worden. Dit geldt voor zowel binnen (in het clubgebouw) als buiten (op het terras).

Het volledige protocol wordt binnenkort op de website gepubliceerd.

Op woensdagavond 1 juli zijn jullie vanaf 19:30 welkom voor een drankje en het stellen van vragen. Verschillende bestuursleden zijn dan aanwezig om de richtlijnen verder toe te lichten.

Helaas moeten we jullie vragen om de keu nog een paar dagen extra ingepakt te houden omdat vanaf vrijdag 3 juli de lakens en banden van beide biljarttafels vervangen worden. De afspraak hiervoor is rond de kerst gemaakt, toen leek begin juli een prima moment. De tijd heeft ons hier ingehaald. Pogingen om het naar voren te halen mochten helaas niet baten. Het vervangen duurt maximaal 2 weken, maar is met een beetje geluk eerder klaar. Jullie krijgen uiteraard bericht zodra er weer gespeeld kan worden.

Geplaatst door: Ron Langereis

10 Mei 2020 (19:17:48)

De regering heeft afgelopen woensdag (06-05-2020) een routekaart bekend gemaakt met voorgestelde stappen in het loslaten van de beperkingen. Vooralsnog zit onze biljartsport in de laatste stap, biljarten is een binnensport en die wordt pas in september genoemd.
Desondanks is er wel enige positieve beweging te zien. De KNBB werkt samen met andere sportbonden en het NOC/NSF naar een opening om biljarten eerder mogelijk te maken. Vooruitlopend hierop kijkt het bestuur welke activiteit(en) opgestart zouden kunnen worden en wat er nodig is om überhaupt open te kunnen binnen de richtlijnen zoals de anderhalve meter afstand, maximum aantal personen in het clubgebouw, reserveringen, risicogroepen, etc.

Maar voor nu nog even geduld, ons clubgebouw is en blijft gesloten.

Het bestuur vertrouwd erop dat iedereen het gezonde verstand gebruikt en zich aan de richtlijnen houdt. #SamenSterk en blijf gezond.


Tenslotte willen we jullie aandacht vragen voor het Biljarthoreca Steunfonds =) #supportenspeel
De KNBB heeft dit Support en Speel steunfonds opgericht om biljartclubs een steuntje in de rug te geven. Help mee met jou donatie aan de crowdfunding om de biljartsport in leven te houden door te helpen bij basale zaken als nieuwe lakens of een bijdrage voor een opening, open dag etc. Ook voor Acquit geldt dat alle steun welkom is en dat we ons aanmelden bij dit steunfonds.
Voor meer informatie zie de website www.supportenspeel.nl
Voor donaties zie https://competitieveiling.nl/product/doneer-voor-de- biljarthoreca/

Geplaatst door: Ron Langereis