Contributie

Contributie Acquit


In oktober/november krijg je een factuur van de penningmeester met het voor jou verschuldigde bedrag. Hiermee kan je je contributie overmaken.

Contributie overmaken op bankrekening nr: NL12ABNA0930990048


Eénmalige bijdragen

Inschrijfgeld Acquit€10,00
Inschrijfgeld WBB€25,00
Kosten WBB overstap vereniging€5,00


Basis contributie

Donateurschap / niet spelend lid€10,00
Spelend lid€30,00
Jeugd lid€15,00


Aanvullende contributie per competitie (toevoegen aan de basis contributie)

Onderling€15,00
WBB€25,00
WBB algemeen reserve€10,00
  
Familiecompetitie (per team)€40,00

Voor de familiecompetitie wordt de factuur opgemaakt op naam van de teamleider.
De teamleider wordt geacht het bedrag van zijn teamgenoten te incasseren.


Beëindigen van lidmaatschap schriftelijk via ledenadministratie of via bvacquit@ziggo.nl