Contributie

In oktober/november krijg je een factuur van de penningmeester met het voor jou verschuldigde bedrag.
Contributie overmaken op bankrekeningnr: NL12ABNA0930990048 op naam van Biljartvereniging Acquit.

Eénmalige bijdragen

Inschrijfgeld Acquit €10,00
Inschrijfgeld WBB €25,00
Kosten WBB overstap vereniging €5,00

Basis contributie
Donateurschap / niet spelend lid €10,00
Spelend lid €30,00
Jeugd lid €15,00

Aanvullende contributie per competitie (toevoegen aan de basis contributie)
Onderling €15,00
WBB (Woerdense BiljartBond) €25,00
WBB algemeen reserve €10,00
Familiecompetitie (per team)* €40,00

* Voor de familiecompetitie wordt de factuur opgemaakt op naam van de teamleider.
De teamleider wordt geacht het bedrag van zijn teamgenoten te incasseren.


Beëindigen van lidmaatschap
Schriftelijk via ledenadministratie of via voorzitter@bv-acquit.com